Älgskötselområdet

Snapphanebygdens Jägares Älgskötselområde

Snapphanebygdens Jägares Älgskötselområde ska värna om en lokal förvaltning där markägare och jägare förvaltar älgen efter foderresursen och med hänsyn till betesskador, trafikolyckor och biologisk mångfald. Förvaltningen skall sträva efter en produktiv älgstam av god kvalitet. 

 

Områdets målsättning (Klicka här) 

Området bildades 1997 och är idag på ca 24 000 hektar


Vi är idag ca 60 jaktlag med arealer från minsta 20 ha till största ca 1 200 ha 


Området tillhör älgförvaltningsområdet Skåne Mellersta Norra.

snapphanebygdensasko.se © 2008 • Privacy Policy • Terms of Use