Information från Styrelsen

VIKTIG INFORMATION FRÅN STYRELSEN

Inställt Årsmöte i Mala Byagård 22 april 


För allas säkerhet och på grund av smittspridningen av Coronaviruset har styrelsen för Snapphanebygdens Jägares Älgskötselområde beslutat att ställa in vårens årsmöte tills vidare.


Detta möte skall, enligt stadgar, hållas före april månads utgång men styrelsen kommer att avvakta utvecklingen i samhället och återkommer med nytt datum så snart vi kan försäkra oss om att mötet kan genomföras på ett säkert och riskfritt sätt.


Styrelsen för Snapphanebygdens Jägares Älgskötselområde

Ladda hem WEHUNT-VILTRAPPORT 

För att logga in sök i din telefon på nedan nämnda adress och ladda hem appen - använd sedan samma mailadress och lösenord som du har använt i VILTH.

https://viltrapport.wehuntapp.com

 


Söndagen den 30 augusti har Älgskötselområdet hyrt en älgbana på Hässleholms jaktskytteklubb mellan klockan 9:00 och till14:00. Vi bjuder på korv. 

Mera information kommer under sommaren. 

snapphanebygdensasko.se © 2008 • Privacy Policy • Terms of Use