Information från Styrelsen

VIKTIG INFORMATION FRÅN STYRELSEN

Årsmöte och höstmöte den 23 september 2020 klockan 19:00 i Mala Byagård


På grund av den rådande pandemin så måste vi begränsa deltagandet till en representant från varje jaktlag. Rösterna kommer att fördelas på areal enligt tidigare och representanten har jaktlagets alla röster.

Diskuterar inom jaktlaget så att representanten har mandat att rösta för jaktlaget. 


Motioner till styrelsen skall vara inlämnade senast den 9 september 2020.

Ingen förtäring kommer att finnas.


Handlingar inför Års- och höstmötet 2020 (Klicka här) 


Välkomna hälsar

Styrelsen

Ladda hem WEHUNT-VILTRAPPORT 

För att logga in sök i din telefon på nedan nämnda adress och ladda hem appen - använd sedan samma mailadress och lösenord som du har använt i VILTH.

https://viltrapport.wehuntapp.com

 


snapphanebygdensasko.se © 2008 • Privacy Policy • Terms of Use