Målsättning för ASKO

Styrelsen har beslutat om en målsättning för Snapphanebygdens

Jägares Älgskötselområde.

  • Medelålder på våra älgar ska vara ca 5-8  år


  • Kvalitativt hög – stora tjurar, stora kor, höga slaktvikter     på både vuxna och kalv


  • Rimligt antal i förhållande till födotillgång


  • En rimlig älgstam i vårt område kan vara ca: 6 älgar/1000 ha i vinterstam


  • Att hålla en så låg vinterstam som möjligt – att ha produktiva djur kvar efter jakten


För att nå våra mål krävs


  • Spara unga tjurar - ska få växa till sig

 

  • Ta bort unga hondjur (kvigor)

 

  • Skjuta minst 50 % kalv


  • Tålamod

snapphanebygdensasko.se © 2008 • Privacy Policy • Terms of Use