Inventering och Älgobs

Spillningsinventering

2020 är spillningsinventeringen mycket viktig - då kan vi tillsammans med älgobsen få en uppfattning om vår älgstam inför avskjutningen i höst.

 

Årsmötet beslutade att de jaktlag som inte inventerar får ingen tilldelning hösten 2020.

Tänk på följande: fyll i jaktlag, inventera alla pinnar, detta innebär även sådana som ej är utsatta pga sjöar & vägar mm. Detta påverkar nämligen den totalt inventerade arealen. Förra året var det många sådana pinnar som var missade.

Ytan som ska kontrolleras är en radie runt pinnen på 5,64 m.

Inventeringen ska ske sista helgen i April eller första helgen i Maj.

Resultatet skickas till skogbroskogen@gmail.com Senast andra helgen i maj.

Skriv gärna ut och använd blanketten som finns på hemsidan under Blankett/dokument.

 

Älgobservationer hösten 2020

Älg-obs är viktigt 7 jaktdagar från första jaktdagen på älg och sedan även på övriga jaktdagar under 30 dagar – går bra att skicka in direkt via Viltrapport-Wehunt senast den 30/11 eller på blankett som hämtas på hemsidan. 2019 hade vi över 6000 obstimmar - Bra jobbat alla jaktlag.

Älgobs ska lämnas även om inga observationer gjorts. Det är lika viktigt med att veta timmar och antal jägare vid jakttillfället. Vi ska inte räkna älgar bara observationer. Uppgifterna på blankett ska lämnas till någon i styrelsen senast den 30/11.


Hösten 2020 är vi i styrelsen mycket tacksamma om obsen lämnas direkt efter varje jaktdag då vi har större möjlighet att få indikationer på hur vår älgstam ser ut efter förra sommarens torka.  

Hittade döda älgar och trafikdödade under året ska rapporteras till styrelsen

snapphanebygdensasko.se © 2008 • Privacy Policy • Terms of Use