Hemsidan

Välkommen till Snapphanebygdens Jägares Älgskötselområde och hemsidan!

Jaktstart för älgjakten blir den 24 oktober 2020 - se mer under avskjutningsregler. 


Information om höstens älgjakt finns nu under fliken "Information från styrelsen" och är även skickat till jaktlagsansvariga i respektive jaktlag.


Jakten på vuxna djur är nu avslutad. Vi uppdaterar hemsidan så snart någon kalv är fälld.

Den 28/10 har vi 7 kalvar kvar att fälla. Enkelkalv får inte fällas förrän efter den 6/11.


Vi saknar några bilder på fällda älgar – så skicka bilden till 0705414390 eller till områdets mailadress. Hela underkäken skall lämnas till Marcus Johnsson i Mala för åldersbestämning. Även kalvkäke. Slaktvikten skall också lämnas, allt detta inom 2 veckor.


Älgobsen är viktig – även vid andra jakter - under en månads tid. Gör detta riktigt så vi eventuellt kan öka tilldelningen nästa år. Vi har fått många rapporter om att vi har gott om älg – troligtvis flera än vad spillningsinventeringen visade i våras. Det bådar gott för framtiden.

snapphanebygdensasko.se © 2008 • Privacy Policy • Terms of Use