Hemsidan

Välkommen till Snapphanebygdens Jägares Älgskötselområde och hemsidan!

Inställt Årsmöte i Mala Byagård 22 april 


För allas säkerhet och på grund av smittspridningen av Coronaviruset har styrelsen för Snapphanebygdens Jägares Älgskötselområde beslutat att ställa in vårens årsmöte tills vidare.


Detta möte skall, enligt stadgar, hållas före april månads utgång men styrelsen kommer att avvakta utvecklingen i samhället och återkommer med nytt datum så snart vi kan försäkra oss om att mötet kan genomföras på ett säkert och riskfritt sätt.


Styrelsen för Snapphanebygdens Jägares Älgskötselområde

Avskjutningen 2019-20. Samtiga jaktlag har lämnat in slaktvikterna på fällda älgar. 

För information om avskjutning och slaktvikter gå till Statistik.

snapphanebygdensasko.se © 2008 • Privacy Policy • Terms of Use