Hemsidan

Välkommen till Snapphanebygdens Jägares Älgskötselområde och hemsidan!

Inställt årsmöte 2020 - se under fliken information från styrelsen 


Jaktstart för älgjakten blir den 24 oktober 2020 - se mer under avskjutningsregler. 


Spillningsinventeringen 2020 visade på 4,85 älgar/1000 Ha - se statistik 

snapphanebygdensasko.se © 2008 • Privacy Policy • Terms of Use