Hemsidan

Välkommen till Snapphanebygdens Jägares Älgskötselområde och hemsidan!

Inställt årsmöte 2020 - se under fliken information från styrelsen


Jaktstart för älgjakten blir den 24 oktober 2020 - se mer under avskjutningsregler. 

Hög tid att sätta ut saltstenar till viltet

Bröderna Lants i Vankiva kan du köpa Viltsaltstenar som ordinarie pris är 65 kronor och på detta får du 5 % i rabatt. Köper du 10 styck får du 10 % i rabatt. Meddela bara att du tillhör

Snapphanebygdens Jägares Älgskötselområde.  

Det är fortfarande några jaktlag som inte har lämnat in resultatet från spillningsinventeringen - gör detta omgående!

Spillningsinventeringen 2020 är mycket viktig.

Den ska göras sista helgen i april eller första helgen i maj. Se mera information på sidan Inventering/Älgobs.

Tänk på att de jaktlag som inte inventerar får ingen tilldelning i höst – enligt beslut på tidigare årsmöte.

snapphanebygdensasko.se © 2008 • Privacy Policy • Terms of Use