Hemsidan

Välkommen till Snapphanebygdens Jägares Älgskötselområde och hemsidan!

Jaktstart för älgjakten blir den 24 oktober 2020 - se mer under avskjutningsregler. 


Information om höstens älgjakt finns nu under fliken "Information från styrelsen" och är även skickat till jaktlagsansvariga i respektive jaktlag.Information från Länsstyrelsen angående Afrikansk svinpest: 

Så här i jakt-tider vill vi på Länsstyrelsen påminna om övervakningen av Afrikansk svinpest och att det är viktigt att rapportera in fynd av döda vildsvin. I vår film på Facebook, ser ni hur lätt det är att rapportera in fynd på rapporteravilt.sva.se.

https://www.facebook.com/watch/?v=766982534156976snapphanebygdensasko.se © 2008 • Privacy Policy • Terms of Use